Przejdź do treści

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Drodzy Klienci,
Chcąc poczuć komfort optymalnej temperatury nawet w najbardziej upalne dni i w tym celu skorzystać z oferty Klima – Soft podajecie nam swoje dane osobowe. W trosce o ich ochronę chcemy Państwa poinformować o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w Klima-Soft.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KLIMA-SOFT ŁUKASZ KOWALCZYK. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@klima-soft.pl i lub pod adresem: al. Spółdzielczości Pracy nr 36C, 20-147 Lublin.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie naszej działalności: projektowania, dostawy, montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, a także regularnych konserwacji zamontowanych urządzeń,
  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • wypełnienia obowiązku prawnego tj. podatkowego i rachunkowego,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a także informowania o zbliżającym się terminie przeglądu.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe, usługi informatyczne w tym w zakresie zdalnej obsługi programów księgowych, a także podmioty świadczące usługi pocztowe i inne. Przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz udzielonej przez nas gwarancji, a dłużej jedynie w tych przypadkach, w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez Klima-Soft. 

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Klima-Soft.

Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,
  • usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Klima-Soft nie ma podstaw do ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu
Informujemy, że mają państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym m.in. w zakresie w jakim Administrator korzysta z numeru Państwa telefonu aby przypomnieć o terminie przeglądu klimatyzatorów, niezbędnym do zachowania gwarancji.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku kiedy uznają Państwo, że Klima-Soft przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będziemy podejmować automatycznych decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu.